Onderhoud

Bouwkundig probleem ontrafelt en opgelost?

Werkwijze bij lekkage of verstopping in standleiding:

 

  1. Grondige analyse ter plaatse en verzamelen informatie (zoals tekeningen en eerdere euvels)
  2. Terugkoppeling over oorzaak/oorzaken
  3. Plan van aanpak voor oplossen 
  4. Zo nodig uitzetten structurele onderhoudsactie ter voorkoming van het probleem

 

Contact